ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ

See video

Η ALPHASYSTEM Α.Ε. επενδύει συνεχώς σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων, με εγγυημένα καλή λειτουργία -δίχως ιδιαίτερη συντήρηση- εφ’ όρου ζωής.

Οι αντιγραφείς δεν ξοδεύουν τίποτα για να αναπτύξουν προϊόντα ή για να συμμορφωθούν με τους κανόνες ασφαλείας.

Τα πλαστά προϊόντα μπορούν να σας εκθέσουν σε σοβαρούς κινδύνους, αφού δεν είναι σύμφωνα με τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και παρακάμπτουν τους ποιοτικούς ελέγχους.

Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν:

• Στην ασφάλεια τόσο των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα,όσο και των τεχνικών που πραγματοποιούν την εγκατάστασή τους.

• Στις πιθανές βλάβες ή και καταστροφή της εγκατάστασης.

• Στην ανυπαρξία τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης.

 

Η απομίμηση της ασφάλειας είναι αδύνατη.

Όταν το προϊόν προσφέρει ασφάλεια, τότε αυτό πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και αξιόπιστα.

• Οι απομιμήσεις είναι κατά κανόνα κατασκευασμένες από ευτελή και μη ασφαλή υλικά.

• Οι αντιγραφείς μειώνουν το κόστος, επειδή δεν τηρούν αυτά που επιβάλλουν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

• Οι αντιγραφείς αντιγράφουν γενικώς την εξωτερική όψη, αλλά δεν έχουν την τεχνογνωσία για να αναπαράγουν την τεχνολογία. Αν την διέθεταν θα δημιουργούσαν τα δικά τους επώνυμα προϊόντα.

Με δυο λόγια:

Η απομίμηση της λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας είναι αδύνατη. Οι διαδικασίες και η φιλοσοφία που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία μιας εταιρείας είναι μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτυπώνονται ανεξίτηλα στην ποιότητα των προϊόντων που αυτή παράγει.